Ægtepagt til en fast pris

Er du nygift, eller er der gifteplaner på horisonten? Med en ægtepagt sikrer du, at jeres formuer ikke deles ved en eventuel skilsmisse. Dette gør sig især gældende, hvis en eller begge parter driver selvstændig virksomhed. 

En ægtepagt kan sikre jer en række fordele, og i sætter dermed regelsættet selv. Det er også en god idé at oprette en ægtepagt, hvis den ene af jer har en stor gæld, eller at der er stor forskel på jeres formuer.

Hvad er en ægtepagt?

En ægtepagt er et fastsat aftaledokument, som du opretter til dig og din ægtefælle. Ægtepagten indeholder et regelsæt omkring den formueordning, der skal være gældende i ægteskabet.  

Uden en ægtepagt, vil udgangspunktet være at i har en “delingsformue”, og derfor bliver alle aktiver delt ligeligt, hvis i bliver skilt, eller hvis en af jer går bort. Med en ægtepagt kan i således etablere særeje over alle aktiver, så de ikke skal deles. Det er muligt at oprette særeje over specifikke aktiver, heriblandt fast ejendom, virksomhed, pengebeløb eller lignende instanser.

Vi hjælper dig med ægtepagt

At få lavet en ægtepagt er ikke besværligt, og hos Mine Arvinger taler du udelukkende med en uddannet jurist. Vi tilbyder forståelig og empatisk rådgivning i et forvirrende marked. 

Fremgangsmåden for oprettelse af en ægtepagt: 

  1. Vi udarbejder den ægtepagt, som i vælger
  2. I underskriver en tinglysningsfuldmagt på www.tinglysning.dk – Denne fuldmagt giver Mine Arvinger lov til at udføre tinglysningen på jeres vejne.
  3. Vi tinglyser jeres ægtepagt, og i modtager herefter dokumentation på at jeres ægtepagt er registreret

En ægtepagt koster 1.995,- at få udarbejdet hos os, samt 1.660,- i tinglysningsafgift til staten.

Book din gratis rådgivningssamtale i dag

I en gratis og uforpligtende samtale med en af vores jurister, skaber vi sammen et fyldestgørende billede af, hvad der skal gøre sig gældende i din ægtepagt. Baseret på denne samtale, kan du vælge at få din ægtepagt tilsendt efter at vore jurist er færdig med arbejdet. Ring allerede idag på 70 77 70 50, for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig.

Skilsmisseadvokat i Lyngby

Det er svært at gennemgå en skilsmisse, så det er en god idé at søge professionel hjælp til at få formaliteterne på plads. Det bruger man en skilsmisseadvokat til. 


Ved ønske om skilsmisse har I to muligheder – at blive skilt med det samme eller at forsøge med separation først. Forskellen på skilsmisse og separation er, at ved separation gennemgår I en adskillelsesperiode, hvor I overvejer, om ægteskabet skal genoptages. Ved skilsmisse er det definitivt, og man skilles permanent. Ansøgning om separation eller skilsmisse skal sendes til Statsforvaltningen og kan gøres med NemID eller almindelig post. Der skal betales et gebyr på 900 kroner ved skilsmisse eller separation. Et vejlednings- og forligsmøde ved Statsforvaltningen koster et gebyr på 1000 kroner.

Har du brug for en skilsmisseadvokat?

Er der uenighed om, hvorvidt I skal separeres eller skilles, kan den ene part fortsat søge om dette via Statsforvaltningen. Statsforvaltningen indkalder jer derefter til en vilkårsforhandling, hvor en sagsbehandler vil informere jer om de gældende regler og forsøge at løse uenighederne omkring beslutningen. Kan I ikke blive enige, vil sagen overgå til byretten. Det er en god idé at have en advokat med både på mødet hos Statsforvaltningen og i byretten.

REGLER VED SEPARATION

Når man bliver separeret, ophæves mange af de regler, et ægtepar normalt er underlagt, eksempelvis ophæves formuefællesskabet og arveretten.

Hvis I har søgt om separation, er det vigtigt at huske, at ansøgningen om skilsmisse ikke sker automatisk, og I skal derfor selv sørge for, at ansøgningen bliver sendt, såfremt i beslutter jer for at gennemføre skilsmissen.

For at sikre, at papirerne er udfyldt korrekt, bør du tage kontakt til en advokat, inden du indsender dem. Hvis papirerne er udfyldt forkert, risikerer du at fraskrive dig retten til eksempelvis ægtefællebidrag.

  • En separation ophæver ikke ægteskabet, og man kan derfor ikke gifte sig på ny uden først at blive skilt.
  • Inden for 3 måneder efter indsendelse af separationspapirerne skal I flytte hver til sit. Optager I på ny ægteskabet i separationsperioden, bortfalder separationen, hvilket betyder, at I skal ansøge om separation på ny, hvis I alligevel ønsker at gennemføre separationen.
  • Såfremt der er økonomiske forhold, der gør at I ikke har mulighed for at flytte fra hinanden, skal en advokat lave en erklæring på det. Uden denne erklæring bortfalder separationen efter 3 måneder.

Kontakt vores skilsmisseadvokat

Hvis i har brug for juridisk rådgivning i forbindelse med skilsmisse, kan i kontakte vores skilsmisseadvokat Dennis Pedersen på tlf. 45 88 05 55 eller e-mail dehp@advodan.dk. Vi holder til i Lyngby.

Retsadvokat i Valby og København

Hos IN Advokater fungerer de som rigtig godt rådgivere, og de fører både retssager og voldgiftssager. Ofte er retssager lange og opslidende, samt har økonomiske omkostninger. Derfor er det vigtigt med en dygtig retsadvokat ved sin side i forbindelse med retssager. IN Advokater er i enhver tvist bevidst om at levere det bedst mulige resultat, hvor de tager hensyn til dine succeskriterier, hurtig sagsbehandling og omkostningseffektivitet.

IN Advokater er din retsadvokat

Retssager kan variere i både omfang og form – uanset sagens karakter, er det altid vigtigt at foretage de rigtige valg, når det kommer til at fremlægge sagens juridiske faktum og argumenter. IN Advokater lægger retssagen en klar strategi i tæt samarbejde med dig som klient, hvorefter de i løbet af retssagen evaluerer og overvåger modpartens processkridt for at sikre dig det bedst mulige resultat.

Mange tror, at en retssag er omkostningstungt – og det kan den også være – men IN Advokater har i de fleste tilfælde en ordning, hvor de kan tilbyde en fast pris på at føre retssager. Det kan være byretten eller landsretten. Hvis i vinder, aftaler i, at IN Advokater får lidt mere i salær. På den måde er det en win-win situation for alle parter, og de tager også en del af risikoen ved denne ordning. Det er deres filosofi, at deres klienter skal føle, at begge har et fælles mål.

Du kan også læse mere om forberedelse ved retssager, byretssager og landsretssager herunder:

Lad IN Advokater hjælpe dig

IN Advokater har base i Valby og du kan altid kontakte dem på telefon 70 22 50 10 for en uforpligtende snak om din sag. Du kan også kontakte dem på e-mail info@inadvokater.dk eller du kan udfylde kontaktformularen på deres hjemmeside. De har sager i hele København, Valby og Frederiksberg.

ADVOKATFIRMA I VALBY OG KØBENHAVN

Juridisk rådgivning i øjenhøjde. IN Advokater er et advokatfirma med erfarne advokater. Vi yder juridisk rådgivning til private- og erhvervsvirksomheder, hvor det er vores ambition at finde både de praktiske og strategiske løsninger, der skaber værdi for vores klienter.

Erfarent advokatfirma

Vi er et advokatfirma beliggende i Valby, København, der har passion for enhver sag, som vi tager os af. Vi lægger meget vægt på at bistå med faglighed, forståelse og vejledning, så alle vores klienter føler sig trygge i processen. Derfor er vi et advokatfirma i København, der har mange gode anmeldelser – og dem er vi meget stolte af.

Vi har forskellige specialer som advokat

I forbindelse med både stiftelse og drift af en erhvervsvirksomhed, er der mange retlige forhold, der er af stor betydning for dig som erhvervsdrivende. Selskabsret, og andre erhvervsjuridiske discipliner, er hos IN Advokater en kernekompetence.

Inden for vores skatteretlige kompetenceområde yder vi skatterådgivning og er specialiseret i at føre skattesager. Vi fører skattesager i det administrative system såvel som for retten.

Såfremt du er blevet mødt med en påstand om pålæg af konkurskarantæne, er det vigtigt, at du reagerer. En konkurskarantæne resulterer i, at du ikke kan drive virksomhed eller indgå i ledelse i de kommende 3 år. Vi kan hjælpe dig med at føre et overbevisende forsvar for retten således, at du ikke bliver udsat for sanktioner.

Inkasso vedrører inddrivelse af gæld og skyldnerforfølgning af dine debitorer. Vi kan både hjælpe dig med at skabe et overblik over dine skyldnere og udvikle en fast kreditpolitik – ender dette med, at skyldnere skal tages til inkasso, kan vi hjælpe dig med at håndtere denne proces og vurdere, om det er hensigtsmæssigt at tage sagen i fogedretten. Vi har stor erfaring i denne type sag og garanterer en effektiv behandling.

Vi fungerer som rådgivere og fører både rets- og voldgiftssager. Vi er i enhver tvist bevidst om at levere det bedst mulige resultat, hvor vi tager hensyn til dine succeskriterier, herunder hastighed i sagen og omkostningseffektivitet.

Kontakt os hvis du har brug for en advokat i Valby

Hos IN Advokater er vi specialiserede i mange forskellige områder, og kan derfor hjælpe med mange områder. Vi holder til i Valby, men vi har sager i hele København og på Frederiksberg. Du kan kontakte os på telefon 70 22 50 10e-mail info@inadvokater.dkeller du kan udfylde kontaktformularen på hjemmesiden.

Videoproducent i København

Er du på udkig efter en erfaren og professionel videoproducent i København? Postwork er din kvalitetsbevidste videoproducent i København, der byder på en lang række skarpe kompetencer. Med mere end 20 års erfaring i bagagen samt et hav af kreative idéer, ved de, hvad der skal til for at skabe værdifulde videoer for din virksomhed.

Som din videoproducent kan de bl.a. hjælpe med:

Værdifuld videoproduktion

Uanset hvad din opgave byder på, har Postwork den faglige viden og erfaring til at hjælpe dig. De står klar med deres kamera og værktøjer, så de kan hjælpe dig hurtigst muligt – men uden at gå på kompromis med kvaliteten. Af den grund kan du forvente et effektivt og sikkert arbejde. Med deres mange års erfaring med videoproduktion, kan du være sikker på at få værdifulde resultater. De lytter altid til jeres behov og ønsker – og ikke mindst, hvad formålet er med videoen. Derved kan de vejlede og rådgive jer frem til den mest optimale løsning.

Kontakt videoproducent Postwork

Med Postwork som samarbejdspartner, får du en videoproducent, der kan give dig en totalløsning og ikke mindst skabe værdifuld content til din virksomhed. Kontakt Postwork i dag for et uforpligtende tilbud på din opgave.

Skatteadvokat i Valby og København

Hos IN Advokater har vi stor erfaring som skatteadvokat, hvor vi fører skattesager fra vores base i Valby. Inden for vores skatteretlige kompetenceområde, yder vi skatterådgivning, samt vi er specialiserede i at føre skattesager som skatteadvokat. Vi fører skattesager i det administrative system såvel som for retten. Du er velkommen til at ringe til os på 70 22 50 10 for at få en uforpligtende snak om din sag og dens videre forløb. Vi kan også kontaktes på e-mail info@inadvokater.dk eller du kan udfylde kontaktformularen på vores hjemmeside, hvorefter vi tager kontakt til dig hurtigst muligt. Vi har sager i hele København og Frederiksberg.

Forløbet med en skatteadvokat

Når SKAT træffer afgørelse i skattesager, er resultatet ikke altid baseret på faktuelle omstændigheder. I langt de fleste tilfælde skyldes det, at SKAT ikke kender til de konkrete omstændigheder i sagen. Dette kan enten være som følge af mangelfuld undersøgelse eller manglende oplysninger fra skatteborgeren. Det er vigtigt med fremlæggelse af korrekte oplysninger om faktum samt at vide, hvilken form for dokumentation, der skal til for at godtgøre, at afgørelsen er forkert. Dette er afgørende for, hvorvidt skatteborgeren får medhold i den konkrete sag. Af den grund kan det være værdifuldt at have en skatteadvokat med i forløbet.

IN Advokater har mange års erfaring som skatteadvokat, og har ført mange sager gennem både det administrative klagesystem og retssystemet. Når vi fører skattesager, ligger vi ikke bare SKATs fremstilling til grund, men sikrer os, at faktum er korrekt oplyst. I forbindelse med klage til Landsskatteretten eller stævning til byretten, sikrer vi som skatteadvokat, at der fremhæves, dokumenteres og lægges vægt på de omstændigheder, der kan løfte bevisbyrden, og dermed godtgøre, at SKATs afgørelse er forkert og skal ændres.

Dokumentation i skattesager

For at kunne godtgøre, at SKATs afgørelse er forkert, er det helt afgørende – udover korrekt oplysning af faktum – at man kan dokumentere de forskellige oplysninger med bilag. Hos IN Advokater ved vi, at man ikke altid har styr på alle former for dokumentation, der kræves si kattesager. Med vores erfaring som skatteadvokat følger også en indsigt i, hvordan man kan fremlægge anden og tilstrækkelig dokumentation. Dette kan træde i stedet for de manglende bilag.

Når vi bistår som din skatteadvokat, rådgiver vi dig om sagen og udarbejder alle relevante skrivelser til de administrative instanser, retten og det offentlige.

Familieadvokat i København

Har du brug for en advokat i forbindelse med skilsmisse, forældremyndighed eller andre familieretslige områder? Så kan advokat Mai Armstrong være behjælpelig, der har speciale som familieadvokat. Hun byder på mange års erfaring, hurtig og effektiv behandling samt professionel rådgivning. Ligeledes vægter hun en god og grundig dialog meget højt med henblik på at yde en professionel rådgivning. Af den grund kan du forvente en tryg oplevelse med Mai Armstrong som din familieadvokat.

Speciale som familieadvokat

Advokat Mai Armstrong har speciale som familieadvokat, hvorfor hun er ekspert inden for flere familieretslige områder. Hun ved, at hun har at gøre med et følsomt område, hvor der skal tages nogle hårde beslutninger, som skal træffes og drøftes. Nogle af de områder, som hun kan hjælpe med er bl.a.:

Udover at være familieadvokat kan Mai Armstrong også være behjælpelig inden for mange andre områder. Besøg hjemmesiden, hvor du finder meget mere information. På hjemmesiden fremgår også priser på flere af ydelser.

Kontakt familieadvokat Mai Armstrong før du underskriver

Familieadvokat Mai Armstrong står klar til at holde et møde om din sag eller drøfte din sag med dig telefonisk. Alle henvendelser besvares inden for 24 timer. Find kontaktinformationer på hjemmesiden.

Advokat i København og Stenløse med speciale i familieret

Skal du bruge en dygtig og professionel advokat i København eller i Stenløse?
Så er Advokatkontoret Armstrong.dk et rigtig godt valg. Mai Armstrong har siden 2005 hjulpet til med flere forskellige juridiske problemstillinger.

Mai har bl.a. speciale omkring:
Forældremyndighed
Samvær
Bopælsret
Skilsmisseadvokat
Samlivsophør
Familieadvokat

Som familieadvokat er Mai altid behjælpelig og hensynfuld omkring de svære problemstillinger du kæmper med. Hun har derudover mangeårig erfaring med rådgivning. Sammen finder I den bedste løsning.

Kontakt Mai Armstrong og få hjælp til dine juridiske udfordringer. Hun har kontor både i hjertet af København og i Stenløse.

Erfaren advokat i København K

Leder du efter en dygtig og professionel advokat i København? Så kan Advokatfirmaet Lars Søndergaard hjælpe dig fra hans adresse i hjertet af København.

Lars Søndergaard har siden 2000 hjulpet sine klienter med flere typer af sager. Han har bl.a. speciale i:

Har du f.eks. brug for hjælp til bolighandel eller erstatning efter operation er Lars Søndergaard lige den advokat du skal bruge. Kontakt advokatfirmaet og få hjælp til dine juridiske sager.

Professionel Advokat i Roskilde

Har du fået brug for en dygtig advokat så kan de hos Advokatfirmaet Askeland hjælpe dig.  De har kontor i Roskilde, men hjælper gerne som både specialiseret boligadvokat og erhvervsadvokat i hele landet.

Har du en retssagvoldafgiftssagsag vedrørende selskabsret eller andet, hvor du har brug for professionel hjælp kan de hjælp dig igennem.

Få en snak om hvordan de kan hjælpe dig med dine juridiske sager ved at kontakte Advokatfirmaet Askeland i Roskilde.