ADVOKATFIRMA I VALBY OG KØBENHAVN

Juridisk rådgivning i øjenhøjde. IN Advokater er et advokatfirma med erfarne advokater. Vi yder juridisk rådgivning til private- og erhvervsvirksomheder, hvor det er vores ambition at finde både de praktiske og strategiske løsninger, der skaber værdi for vores klienter.

Erfarent advokatfirma

Vi er et advokatfirma beliggende i Valby, København, der har passion for enhver sag, som vi tager os af. Vi lægger meget vægt på at bistå med faglighed, forståelse og vejledning, så alle vores klienter føler sig trygge i processen. Derfor er vi et advokatfirma i København, der har mange gode anmeldelser – og dem er vi meget stolte af.

Vi har forskellige specialer som advokat

I forbindelse med både stiftelse og drift af en erhvervsvirksomhed, er der mange retlige forhold, der er af stor betydning for dig som erhvervsdrivende. Selskabsret, og andre erhvervsjuridiske discipliner, er hos IN Advokater en kernekompetence.

Inden for vores skatteretlige kompetenceområde yder vi skatterådgivning og er specialiseret i at føre skattesager. Vi fører skattesager i det administrative system såvel som for retten.

Såfremt du er blevet mødt med en påstand om pålæg af konkurskarantæne, er det vigtigt, at du reagerer. En konkurskarantæne resulterer i, at du ikke kan drive virksomhed eller indgå i ledelse i de kommende 3 år. Vi kan hjælpe dig med at føre et overbevisende forsvar for retten således, at du ikke bliver udsat for sanktioner.

Inkasso vedrører inddrivelse af gæld og skyldnerforfølgning af dine debitorer. Vi kan både hjælpe dig med at skabe et overblik over dine skyldnere og udvikle en fast kreditpolitik – ender dette med, at skyldnere skal tages til inkasso, kan vi hjælpe dig med at håndtere denne proces og vurdere, om det er hensigtsmæssigt at tage sagen i fogedretten. Vi har stor erfaring i denne type sag og garanterer en effektiv behandling.

Vi fungerer som rådgivere og fører både rets- og voldgiftssager. Vi er i enhver tvist bevidst om at levere det bedst mulige resultat, hvor vi tager hensyn til dine succeskriterier, herunder hastighed i sagen og omkostningseffektivitet.

Kontakt os hvis du har brug for en advokat i Valby

Hos IN Advokater er vi specialiserede i mange forskellige områder, og kan derfor hjælpe med mange områder. Vi holder til i Valby, men vi har sager i hele København og på Frederiksberg. Du kan kontakte os på telefon 70 22 50 10e-mail info@inadvokater.dkeller du kan udfylde kontaktformularen på hjemmesiden.

Skatteadvokat i Valby og København

Hos IN Advokater har vi stor erfaring som skatteadvokat, hvor vi fører skattesager fra vores base i Valby. Inden for vores skatteretlige kompetenceområde, yder vi skatterådgivning, samt vi er specialiserede i at føre skattesager som skatteadvokat. Vi fører skattesager i det administrative system såvel som for retten. Du er velkommen til at ringe til os på 70 22 50 10 for at få en uforpligtende snak om din sag og dens videre forløb. Vi kan også kontaktes på e-mail info@inadvokater.dk eller du kan udfylde kontaktformularen på vores hjemmeside, hvorefter vi tager kontakt til dig hurtigst muligt. Vi har sager i hele København og Frederiksberg.

Forløbet med en skatteadvokat

Når SKAT træffer afgørelse i skattesager, er resultatet ikke altid baseret på faktuelle omstændigheder. I langt de fleste tilfælde skyldes det, at SKAT ikke kender til de konkrete omstændigheder i sagen. Dette kan enten være som følge af mangelfuld undersøgelse eller manglende oplysninger fra skatteborgeren. Det er vigtigt med fremlæggelse af korrekte oplysninger om faktum samt at vide, hvilken form for dokumentation, der skal til for at godtgøre, at afgørelsen er forkert. Dette er afgørende for, hvorvidt skatteborgeren får medhold i den konkrete sag. Af den grund kan det være værdifuldt at have en skatteadvokat med i forløbet.

IN Advokater har mange års erfaring som skatteadvokat, og har ført mange sager gennem både det administrative klagesystem og retssystemet. Når vi fører skattesager, ligger vi ikke bare SKATs fremstilling til grund, men sikrer os, at faktum er korrekt oplyst. I forbindelse med klage til Landsskatteretten eller stævning til byretten, sikrer vi som skatteadvokat, at der fremhæves, dokumenteres og lægges vægt på de omstændigheder, der kan løfte bevisbyrden, og dermed godtgøre, at SKATs afgørelse er forkert og skal ændres.

Dokumentation i skattesager

For at kunne godtgøre, at SKATs afgørelse er forkert, er det helt afgørende – udover korrekt oplysning af faktum – at man kan dokumentere de forskellige oplysninger med bilag. Hos IN Advokater ved vi, at man ikke altid har styr på alle former for dokumentation, der kræves si kattesager. Med vores erfaring som skatteadvokat følger også en indsigt i, hvordan man kan fremlægge anden og tilstrækkelig dokumentation. Dette kan træde i stedet for de manglende bilag.

Når vi bistår som din skatteadvokat, rådgiver vi dig om sagen og udarbejder alle relevante skrivelser til de administrative instanser, retten og det offentlige.